Articles w języku angielskim

Ucząc się języka angielskiego pewnie już niejednokrotnie zdałeś sobie sprawę z tego, że przedimki (articles) w języku angielskim są bardzo ważne. Nie tylko są one jednymi z najczęściej używanych wyrazów, ale również mają bardzo duży wpływ na znaczenie wypowiadanych czy też pisanych zdań. Mówią one o założeniach jakie ma rozmówca w stosunku do jego słuchacza. Na przykład, jeżeli obca tobie osoba podchodzi do Ciebie na uczelni i pyta się po angielsku:

Where is the library?

oznacza to, że twój rozmówca zakłada, że na uczelni jest tylko jedna biblioteka.

Zmienianie przedimków w języku angielskim może powodować pewnie nieporozumienia, na przykład jeżeli powiesz: I like English. Oznacza to, że lubisz język angielski. Natomiast jeżeli powiesz: I like the English, będzie to już oznaczało, że lubisz Anglików.

Innym przykładem może być sytuacja w której ktoś zapyta się Ciebie: What’s that over there?, a Ty odpowiesz zaczynając zdanie od ”Well …” (Cóż …) lub “A well.” (Studnia).
Articles są bardzo ważne w języku angielskim ponieważ pozwalają one na doprecyzowanie znaczenia lub też dokonanie wyboru określonego znaczenia.

Nauki przedimków w języku angielskim nie należy do łatwych zadań szczególnie dla osób rozpoczynających dopiero naukę. Dla nas może sprawiać sporo trudności, ponieważ w języku polskim nie używamy przedimków przed rzeczownikami. Trudność w nauce może wynikać również z faktu, że nie ma jednej uniwersalnej reguły, tak jak jest w przypadku trzeciej osoby liczby pojedynczej w czasie Present Simple, kiedy musimy dodać do czasownika –s. Ucząc się języka angielskiego warto jest zwracać uwagę w jaki sposób rodowici Anglicy posługują się przedimkami, na przykład słuchając ich wypowiedzi. Warto również pamiętać, że oni też kiedyś musieli się uczyć stosowania articles.

Istnieją sytuacje w których wybór określonych przedimków jest automatyczny, jak to ma miejsce w przypadku nazw własnych. Większość czasu jednak, używanie odpowiednich przedimków uzależnione od tego co chcemy powiedzieć i dlatego właśnie potrzebne jest bardzo dobre opanowanie zasad jakimi rządzą się przedimki.