Czasy w języku angielskim

Present Simple

Present Continuous

Present Perfect Simple

Present Perfect Continuous

Past Simple

Past Continuous

Past Perfect

Past Perfect Continuous

Future Simple

Future Continuous

Future Perfect

Future Perfect Continuous