Czasy w Stronie Biernej w angielskim


Strona Bierna może być tworzona we wszystkich czasach. Tabelki poniżej pokazują tworzenie strony biernej w języku angielskim w czasach prostych (Simple) i czasach ciągłych (Continuous).

Simple Forms

  Active Passive
Simple Present: I write a letter A letter is written
Simple Past: I wrote a letter A letter was written
Present Perfect: I have written a letter A letter has been written
Past Perfect: I had written a letter A letter had been written
Simple Future: I will write a letter A letter will be written.
Future Perfect: I will have written a letter A letter will have been written
Conditional II I would write a letter A letter would be written
Conditional III I would have written a letter A letter would have been written
Modals I may write a letter A letter may be written

Progressive / Continuous Forms

  Active Passive
Present Progressive: I am writing a letter A letter is being written
Past Progressive: I was writing a letter A letter was being written
Present Perfect Progressive: I have been writing a letter A letter has been being written
Past Perfect Progressive: I had been writing a letter A letter had been being written
Future Progressive: I will be writing a letter A letter will be being written.
Future Perfect Progressive: I will have been writing a letter A letter will have been being written
Conditional II I would be writing a letter A letter would be being written
Conditional III I would have been writing a letter A letter would have been being written