Interpunkcja w języku angielskim

W języku angielskim obowiązują bardzo podobne zasady interpunkcyjne jak w języku polskim. Oto kilka ważnych zasad o których warto jest pamiętać.

W mowie niezależnej stosujemy przecinek (comma) bezpośrednio przed wyrażeniem, które cytujemy:
He said, 'I have made up my mind'.

Z mową niezależną możemy się spotkać w przypadku rozmów w książkach, sztukach teatralnych i cytatach.

W mowie zależnej nie stosujemy przecinków po takich słowach jak 'say' lub 'tell'.
He said (that) he had made up his mind.

W przypadku zdań względnych stosujemy przecinki (comma) jeżeli mamy do czynienia ze zdaniami nie definiującymi (nie określającymi = non-defining)
I told Tom, who was very surprised.
I threw the ball to Tom, who threw it to Andrew.
He drank beer, which made him fat = He drank beer and it made him fat.

W przypadku zdań względnych przecinki odgrywają bardzo ważną rolę. Weźmy dla przykładu dwa następujące zdania:

1. The travellers who knew about the accident took another road.
2. The travellers, who knew about the accident, took another road.

W przypadku pierwszego zdania mamy do czynienia z definiującym zdaniem względnym, które definiuje i ogranicza rzeczownik. Dzięki temu zdanie to mówi nam, że tylko podróżujący którzy wiedzieli o wypadku wybrali inną drogę i jednocześnie daje nam do zrozumienia, że byli także inni podróżujących, którzy nie wiedzieli o wypadku i wybrali drogę na której wydarzył się wypadek.

W przypadku drugiego zdania mamy do czynienia z nie definiującym zdaniem względnym, które nie definiuje i nie ogranicza rzeczownika po którym występuje. Drugie zdanie mówi nam, że wszyscy podróżujący wiedzieli o wypadku i wszyscy wybrali inną drogę.

Kiedy piszemy liczby składające się z więcej niż 4 cyfr, oddzielamy duże liczby wykorzystując do tego celu przecinek, nie kropkę. Przecinki mogą być pominięte w przypadku liczb cztero-cyfrowych, lecz są one bardzo ważne w przypadku liczb pięcio lub więcej cyfrowych, ponieważ czynią one daną liczbę bardziej czytelną.

Jeżeli mamy do czynienia ze zdaniam złożonymi wówczas możemy je połączyć ze sobą wykorzystując do tego celu następujące znaki interpunkcyjne:

- średnik
We fished all day; we didn't catch a thing.

- średnik, po którym występuje przysłówek łączący:
We fished all day; however, we didn't catch a thing.

- spójnik przed którym występuje przecinek
We fished all day, but (we) didn't catch a thing.