Krótkie odpowiedzi w angielskim


Tabelka poniżej przedstawia krótkie odpowiedzi w języku angielskim.

Pytania bez wyrazów pytających Krótkie odpowiedzi
Are you busy tomorrow? Yes, I am
No, I 'm not.
Is he hard-working? Yes, he is.
No, he isn't.
Were you skiing yesterday? Yes, I was.
No, I wasn't.
Was she cooking dinner? Yes, she was.
No, she wasn't.
Do they drink coffee? Yes, they do.
No, they don't.
Did Tom tell you? Yes, he did.
No, he didn't.
Księgarnia językowa