Krótkie odpowiedzi w angielskim


Tabelka poniżej przedstawia krótkie odpowiedzi w języku angielskim.

Pytania bez wyrazów pytających Krótkie odpowiedzi
Are you busy tomorrow? Yes, I am
No, I 'm not.
Is he hard-working? Yes, he is.
No, he isn't.
Were you skiing yesterday? Yes, I was.
No, I wasn't.
Was she cooking dinner? Yes, she was.
No, she wasn't.
Do they drink coffee? Yes, they do.
No, they don't.
Did Tom tell you? Yes, he did.
No, he didn't.