Kolejność angielskich przysłówków częstotliwości odpowiedzi

  • never    hardly ever    sometimes    often   usually    nearly always    always
Twoja wyszukiwarka