Przysłowia w języku polskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B (31)

baba z wozu koniom lżej
that solves that (problem)
that's that problem out of the way
bawić się z kimś w kotka i myszkę
to play cat and mouse with somebody
bez kija nie podchodź
to give sb/sth a wide berth
to steer clear of somebody
Tom is hot under the collar. You'd better steer clear of him today.
bez pracy nie ma kołaczy
no pains, no gains
biednemu zawsze wiatr wieje w oczy
it never rains but it pours
biedny jak mysz kościelna
as poor as a church mouse
blady jak ściana/płótno
as white as a sheet
błądzić jest rzeczą ludzką
to err is human
brać sobie coś do serca
to take something to heart

brązowy jak czekolada
as brown as a berry
bredzić trzy po trzy
to talk complete rubbish
brzydki jak strach na wróble
as ugly as a scarecrow
burza w szklance wody
a storm in a teacup (BrE)
a tempest in a teapot (AmE)
być komuś kamieniem u szyi
to be a millstone round sb's neck
być kulą u nogi komuś
to be a millstone round sb's neck
być plamą na honorze (kogoś)
to be a blot on the escutcheon
bać się kogoś / czegoś jak ognia
to fear / dread somebody / something like fire
bać się własnego cienia
to be afraid of one's own shadow
bardziej papieski niż sam papież
more popist than the Pope
more royalist than the king
bez zmrużenia / drgnienia powieki
without batting an eyelid
bić głową w mur
to beat / bang one's head against the wall
bliski czyjemuś sercu
near to sb's heart
bombardować kogoś pytaniami
to bombard somebody with questions
brać czyjąś stronę
to take sb's side
brać coś do serca
to take something to heart
brać prawo w swoje ręce
to take the law into one's own hands
być cieniem dawnego siebie
to be a shadow on one's old self
być czyjąś prawą ręką
to be sb's right hand
to be sb's right-hand man
być duszą czegoś
to be very soul of something
to be the life and soul of something
być z kimś na noże
to be at daggers with somebody
być narzędziem w czyichś rękach
to be a tool in sb's hands


Twoja wyszukiwarka