Przysłowia w języku polskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

H (2)

harować jak przysłowiowy murzyn
to work like the proverbial black
He's been working like the proverbial black.
herkulesowa praca / wysiłek
a herculean task / a herculean effort

Twoja wyszukiwarka