Przysłowia w języku polskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

S (16)

spokojna głowa!
don't worry!
stawać na głowie (żeby coś zrobić)
to bend over backwards (to do sth)
to break one's neck (to do sth)
szewc bez butów chodzi
the shoemaker's children are ill-shod
starych drzew się nie przesadza
You can't teach an old dog new tricks
słuchaj uchem, a nie brzuchem
wash your ears out
szukać dziury w całym
to pick holes (in sth)
to be a nitpicker
to nit-pick
strachy na Lachy
empty threats
strach ma wielkie oczy
fear makes cowards of us all
spaść / stoczyć się na samo dno
to end up in the gutter / on skid row (AmE)
to hit rock bottom
szukać igły w stogu siana
to try to find a needle in a haystack

serce nie sługa
the heart knows no master
stara miłość nie rdzewieje
old love never dies
starość nie radość
age is a heavy burden
swój swojego znajdzie
every like loves his like
sam się o to prosiłeś!
you asked for it!
sądzić kogoś po wyglądzie
judge somebody by his looks
judge somebody by the looks
schodzić na psy
to go to the dogs
serce podchodzi komuś do gardła
to have one's heart in one's mouth
siedzić na beczce prochu
to sit on the powder keg
słoń w składzie porcelany
a bull in a china shop
spoczywać na laurach
to rest on one's laurels


Twoja wyszukiwarka