Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne w angielskim


W języku angielskim istnieje grupa rzeczowników jak na przykład cake, które mogą być rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi. Kiedy używamy takich rzeczowników, możemy traktować je jako na przykład substancję lub jako jednostkowy przedmiot. Jeżeli uważamy taką rzecz za substancję, wówczas powinniśmy użyć rzeczownika niepoliczalnego, w naszym przypadku będzie to cake, natomiast jeżeli traktujemy taką rzecz jako rzeczownik policzalny wówczas użyjemy a cake na przykład możemy powiedzieć:
They had cake for breakfast.
The flavor of a Christmas cake was great.

Oto lista rzeczowników, które mogą być używane jako rzeczowniki policzalne i niepoliczalne w języku angielskim:
bone, cabbage, cake, chicken, chocolate, cord, egg, fish, fog, fruit, lettuce, muscle, onion, pie, powder, pudding, ribbon, rock, rope, stew, stone, string, thread, toffee, wire.

Następujące angielskie rzeczowniki abstrakcyjne również zachowują się w ten sposób, ponieważ mogą one odnosić się do stanu lub procesu w znaczeniu ogólnym lub jako przykład takiego stanu lub procesu:
ambition, analysis, attack, change, conflict, desire, difficulty, disagreement, divorce, doubt, escape, failure, famine, fear, hope, improvement, investment, life marriage, meaning, nose, opportunity, pain, pregnancy, protest, rebellion, recession, sound, suspicion, victory, war.

I need a piece of string to tie this package.
His keys hung on a string around his neck.

The floors are made of stone.
There’s a centre stone.

She had great difficulty in finding a job.
This is a difficulty which will quickly disappear.

W innych przypadkach gdy rzeczownik może być zarówno policzalny jak również niepoliczalny, jest niewielka lecz dająca się przewidzieć różnica w znaczeniu. Rzeczowniki, które z reguły są niepoliczalne mogą zostać przekształcone w rzeczowniki policzalne kiedy:
odnoszę się one do jednostki czegoś
oznaczają rodzaj czegoś

Rzeczowniki, które zazwyczaj są policzalne mogą zostać użyte jako rzeczowniki niepoliczalne, po takich wyrażeniach jak: a type of, a kind of, a sort of, a variety of itp.