Energia i moc

Translation: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • Rzeczowniki
 • alternatywne żródło energii
 • amper
 • chłodzenie
 • elektrownia
 • elektrownia atomowa
 • elektrownia opalana węglem
 • elektryczność
 • elektryczność wodna
 • energia
 • energia gazowa
 • energia geotermiczna
 • energia nieodnawialna
 • energia nuklearna
 • energia odnawialna
 • energia pływów morskich
 • energia słoneczna
 • energia węglowa
 • energia wiatru
 • energia wodna
 • energia z ropy
 • generator
 • katastrofa
 • kilowat
 • konsekwencje dla środowiska
 • konserwacja
 • konwencjonalne żródła energi
 • kopalnia węgla
 • koszty produkcji energii
 • kryzys energetyczny
 • kwaśny deszcz
 • megawat
 • moc
 • nakłady kapitałowe
 • niedostatek energii
 • ochrona energii
 • odpady
 • odpady nuklearne
 • paliwa kopalne
 • platforma wiertnicza
 • prąd elektryczny
 • problem energetyczny
 • przechowywanie energii
 • rafineria ropy
 • reakcja jądrowa
 • reakcja łańcuchowa
 • ropa naftowa
 • rozszczepienie atomu
 • rurociąg
 • spożycie energii
 • stopienie reaktora
 • światowa sytuacja energetyczna
 • tama
 • tankowiec
 • turbina
 • uran
 • wat
 • wiercenia w dnie morza
 • wolt
 • wypadek
 • wysokie nakłady
 • zalety
 • zanieczyszczenie
 • znane źródła energii
 • źródło
 • .
 • Przymiotniki
 • brakujący
 • konkurencyjny
 • niewyczerpalny
 • niezawodny
 • odnawialny
 • pozyskiwalna (energia)
 • przerywana (dostawa energii)
 • radioaktywny
 • skończony
 • stała (dostawa energii)
 • uwolniona energia
 • wykonalny
 • .
 • Czasowniki
 • dostarczać
 • eksploatować
 • generować
 • instalować
 • kończyć się
 • przesyłać
 • przetwarzać energię
 • rozwijać
 • uchwycić (energię ziemi)
 • ujarzmić energię
 • uwolnić
 • użytkować
 • używać
 • wiercić
 • włączyć do użytku
 • wyczerpać się
 • wydobywać
 • wydobywać w kopalni
 • wytwarzać
 • zmniejszać się
 • Angielskie znaczenie
 • alternative source of energy
 • ampere (amp)
 • cooling
 • power plant
 • nuclear power station
 • coal-fired power station
 • electricity
 • hydroelectricity
 • energy
 • gas energy
 • geothermal energy
 • non-renawable energy
 • nuclear energy
 • renewable energy
 • tidal energy
 • solar energy
 • coal energy
 • wind energy
 • hydroenergy
 • oil energy
 • generator
 • disaster
 • kilowatt
 • environmental consequences
 • maintenance
 • conventional energy sources
 • coal mine
 • generating
 • energy crisis
 • acid rain
 • megawatt
 • power
 • capital outlay
 • shortage of ener
 • energy conservation
 • waste
 • nuclear waste
 • fossil fuels
 • drilling rig
 • electric current
 • energy problem
 • energy storage
 • oil refinery
 • nuclear reaction
 • chain reaction
 • oil
 • fission
 • pipeline
 • energy consumption
 • melt down
 • world energy situation
 • dam
 • tanker
 • turbine
 • uranium
 • watt
 • offshore drilling
 • volt
 • accident
 • high investment
 • advantages
 • pollution
 • established energy sources
 • source
 • .
 • powrót do początku
 • in short supply
 • competitive
 • inexhaustable
 • dependable
 • renewabie
 • exploitable
 • intermittent (energy supply)
 • radioactive
 • finite
 • constant (energy supply)
 • released power
 • feasible
 • .
 • powrót do początku
 • to supply
 • to exploit
 • to generate
 • to install
 • to run out ot
 • to transmit
 • to convert energy
 • to develop
 • to tap (geothermal energy)
 • to harness power
 • to release
 • to utilize
 • to use
 • to drill
 • to put to use
 • to deplete
 • to extract
 • to mine
 • to produce
 • to diminish
 • powrót do początku