Kształty i wielkość

Translation: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • Rzeczowniki
 • angle
 • arc
 • breadth, width
 • circle
 • circumference
 • cone
 • crescent
 • cross
 • cube
 • cylinder
 • depth
 • diagonal
 • diameter
 • form
 • height
 • hemisphere
 • length
 • loop
 • magnitude
 • measurements
 • plane
 • rectangle
 • semi-circle
 • shape
 • size
 • size
 • sphere
 • spiral
 • square
 • thickness
 • triangle
 • weight
 • .
 • Przymiotniki
 • bell-shaped
 • big
 • broad; wide
 • circular
 • colossal
 • concave
 • conical
 • convex
 • cubic
 • curved
 • cylindrical
 • deep
 • egg-shaped
 • enormous
 • fan-shaped
 • fat
 • gigantic
 • heavy
 • hemispherical
 • high; tall
 • horizontal
 • huge
 • immense
 • large
 • light
 • long
 • low
 • middle-sized, medium-sized
 • miniature
 • minute
 • narrow
 • oblong
 • parallel
 • pear-shaped
 • perpendicular
 • pocket-size
 • pointed
 • pointed
 • rectangular
 • round
 • rounded
 • semi-circular
 • shallow
 • short
 • short (man)
 • small
 • spherical
 • spiral
 • square
 • straight
 • tall (man)
 • thick
 • thin
 • tiny
 • triangular
 • vast
 • vertical
 • Polskie znaczenie
 • kąt
 • łuk
 • szerokość
 • koło
 • obwód
 • stożek
 • półksiężyc
 • krzyż
 • sześcian
 • walec
 • głębokość
 • przekątna
 • średnica
 • forma
 • wysokość
 • półkula
 • długość
 • pętla
 • wielość
 • wymiary
 • płaszczyzna
 • prostokąt
 • półkole
 • kształt
 • wielkość
 • wymiar/rozmiar
 • kula
 • spirala
 • kwadrat
 • grubość
 • trójkąt
 • waga
 • .
 • powrót do początku
 • dzwonowaty
 • duży
 • szeroki
 • kolisty
 • kolosalny
 • wklęsły
 • stożkowaty
 • wypukły
 • sześcienny
 • zakrzywiony
 • walcowaty
 • głęboki
 • jajowaty
 • olbrzymi
 • wachlarzowaty
 • gruby (człowiek)
 • gigantyczny
 • ciężki
 • półkulisty
 • wysoki
 • poziomy
 • gromny
 • niezmierny/ogromny
 • wielki
 • lekki
 • długi
 • niski
 • średniej wielkości
 • miniaturowy
 • filigranowy/drobny
 • wąski
 • podłużny
 • równoległy
 • gruszkowaty
 • prostopadły
 • kieszonkowy
 • wskazujący
 • zaostrzony
 • prostokątny
 • okrągły
 • zaokrąglony
 • półkolisty
 • płytki
 • krótki
 • niski (człowiek)
 • mały
 • kulisty
 • spiralny
 • kwadratowy
 • prosty
 • wysoki (człowiek)
 • gruby
 • cieńki
 • malutki
 • trójkątny
 • rozległy
 • pionowy
 • powrót do początku
Twoja wyszukiwarka