Zaimki wskazujące w angielskim

  • Singular
  • this
  • that
  • Plural
  • these
  • those