Focus English Online English version

British English vs. American English Słownik Online - Litera R

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

British English vs. American English Dictionary jest obszernym zbiorem różnic występujących pomiędzy tymi dwoma rodzajami języka angielskiego. Różnice z zakresu słownictwa pogrupowane są alfabetycznie, aby ułatwić znalezienie właściwego odpowiednika w obu językach.

British vs. American English
Brytyjski Amerykański Polski
railway railroad kolej
reception front desk recepcja
redundant laid off zwolniony
ring (v.) to call dzwonić, telefonować
road surface pavement nawierzchnia drogi
roundabout traffic circle rondo
row argument kłótnia
rubber eraser gumka
rubbish garbage śmieci