Cechy charakteru po angielsku

Translation: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • Nouns
 • arrogance
 • avarice
 • bad habits
 • bad points
 • boaster; braggart
 • bore
 • busybody
 • carelessness
 • character trait
 • chatterbox
 • coldness
 • conceit
 • courage
 • cowardice
 • decent chap
 • defect
 • determination
 • discreetness
 • dishonesty
 • distrust
 • easy-going
 • eccentric
 • eccentricity
 • envy
 • extravagance
 • extrovert
 • falsness
 • flexibility
 • foolhardiness
 • frankness
 • generosity
 • generousness
 • good points
 • good-for-nothing
 • gossip
 • grumbling
 • haughtiness
 • impudence
 • inclination
 • inconstancy
 • indecision
 • introvert
 • keeping up appearances
 • kill joy
 • lack of selfcriticism
 • lazy-bones
 • live-wire
 • miserliness
 • moderation
 • modesty
 • nature
 • open-heartedness
 • optimism
 • overindulgence
 • pain in the neck
 • pain in the neck
 • patience
 • perserverance
 • personality
 • pessimism
 • pleasant disposition
 • prejudice
 • pride
 • principles
 • prudence
 • quality; virtue
 • rashness
 • reliability
 • revengefulness
 • roughness
 • rudeness
 • scaremongering
 • scaremonger
 • secretiveness
 • self-confidence
 • self-control
 • selfishness
 • selfishness
 • shyness; timidity
 • sociability
 • spite; spitefulness
 • stick in the mud
 • stinginess
 • straightforwardness
 • strength
 • stubborness
 • suspiciousness
 • tactlessness
 • temperament
 • tolerance
 • touchiness
 • trouble making
 • truthfulness
 • unsociability
 • vanity
 • vehemence
 • weakness
 • willingness
 • wit
 • .
 • Adjectives
 • absent-minded
 • active
 • ambitious
 • bad-tempered
 • boring
 • calm; quiet
 • cautious
 • cheerful
 • cocky; big-headed
 • compassionate
 • composed
 • conceited
 • confident; self-assured; self-confident
 • confident
 • controlled
 • cowardly
 • critical
 • curious
 • determined
 • dishonest
 • domineering
 • down-to-earth
 • dreamy
 • dynamie
 • eager
 • easygoing
 • emotional
 • energetic
 • enthusiastic
 • even-tempered; level-headed
 • faithful
 • fault-finding
 • fearless
 • flexible
 • forgetful
 • formal
 • friendly
 • generous
 • good-natured
 • good-tempered
 • greedy
 • hard to please
 • hardened
 • hasty; quick-tempered; vehement
 • highly-strung
 • honest
 • imaginative
 • impatient
 • impetuous
 • impractical
 • impudent
 • inborn
 • indecisive
 • indifferent
 • inherited
 • inquisitive
 • insensitive
 • insincere
 • jealous
 • lazy
 • loyal
 • mean
 • modest
 • moody
 • nervous
 • never satisfied
 • nice
 • nosy
 • obserwant
 • outgoing
 • outstanding
 • overindulgent
 • oversensitive
 • passionate
 • patient
 • patronizing
 • persevering
 • persistent
 • phlegmatic
 • pig-headed
 • pleasant
 • pliable
 • possessive
 • practical
 • principled
 • proud
 • buick
 • quick-tempered
 • rash
 • rash
 • realistic
 • reliable
 • reserved
 • resolute
 • righteous
 • romantic
 • rude
 • scatter-brained
 • self-conscious
 • selfish
 • selfless
 • sensitive
 • sentimental
 • serious
 • short-tempered
 • shy
 • silent
 • slapdash
 • slow
 • snopy
 • sociable
 • spite ful
 • standoffish
 • stiff
 • striking
 • strong-minded
 • strong-willed
 • stubborn
 • suspicious
 • talkative
 • thick-skinned
 • thick-skinned
 • thin-skinned
 • tidy
 • tolerant
 • touchy
 • truthful
 • uncomplaining
 • unfeeling
 • unpleasant
 • unreliable
 • unsociable
 • untidy
 • vindictive
 • warm-hearted
 • warm-hearted
 • wary
 • .
 • Verbs
 • it has gone to his head
 • never to do a stroke of work
 • to ask for trouble
 • to be a good loser
 • to be always on the go
 • to be blind to the feelings of sb
 • to be set in one's habits
 • to be too big for one's boots
 • to blow one's top
 • to break a promise
 • to build castles in the air
 • to calculate the costs
 • to complain
 • to day dream
 • to find faults
 • to fly into a rage
 • to fly off the handle
 • to go into ecstasies over sth
 • to grumble
 • to have a good imagination
 • to have a good opinion of oneself
 • to have a lot of will power
 • to have a swelled head
 • to have no imagination
 • to have no will power
 • to ignore the consequences
 • to keep calm
 • to keep cool
 • to keep promises
 • to keep to oneself
 • to let sb down
 • to lose one's temper
 • to make light of sth
 • to meet obligations; to keep commitments
 • to pamper oneself
 • to poke one's nose into other people's business
 • to put on airs; to be too big for one's boots
 • to put up with
 • to run in the blood
 • to run in the family
 • to show one's feelings
 • to show signs of emotion
 • to speak one's mind
 • to take after
 • to take no risks; to play safe
 • to talk the hind legs off a donkey
 • Polskie znaczenie
 • arogancja
 • zachłanność
 • nałogi
 • złe strony
 • chwalipięta
 • nudziarz
 • intrygant
 • niefrasobliwość
 • cecha charakteru
 • gaduła
 • oziębłość
 • zarozumiałość
 • odwaga
 • tchórzostwo
 • poczciwina
 • wada
 • zdecydowanie
 • dyskrecja
 • nieuczciwość
 • nieufność
 • lekkoduch
 • dziwak
 • ekscentryczność
 • zazdrość
 • rozrzutność
 • ekstrawertyk
 • fałszywość
 • elastyczność w działaniu
 • ryzykanctwo
 • szczerość
 • hojność
 • życzliwość
 • dobre strony
 • nicpoń
 • plotkarz
 • zrzędliwość
 • wyniosłość
 • bezczelność
 • skłonność
 • zmienność
 • niezdecydowanie
 • introwertyk
 • dbałość o pozory
 • człowiek psujący innym zabawę
 • bezkrytyczność
 • leń
 • osoba bardzo aktywna
 • skąpstwo
 • umiarkowanie
 • skromność
 • natura
 • otwartość
 • optymizm
 • brak umiaru
 • człowiek dokuczliwy
 • osoba irytująca
 • cierpliwość
 • wytrwałość
 • osobowość
 • pesymizm
 • miłe usposobienie
 • uprzedzenie
 • duma
 • zasady
 • ostrożność
 • zaleta
 • lekkomyślność
 • solidność
 • mściwość
 • grubiaństwo
 • nieuprzejmość
 • panikarstwo
 • panikarz
 • skrytość
 • pewność siebie
 • opanowanie
 • egoizm
 • samolubstwo
 • nieśmiałość
 • towarzyskość
 • złośliwość
 • fajtłapa/niezdara
 • sknerstwo
 • bezpośredniość
 • siła
 • upór
 • podejrzliwość
 • brak taktu
 • temperament
 • tolerancja
 • przewrażliwienie
 • konfliktowość
 • prawdomówność
 • nietowarzyskość
 • próżność
 • porywczość
 • słabość
 • przychylność/życzliwość
 • dowcip
 • .
 • powrót do początku
 • roztargniony
 • aktywny
 • ambitny
 • źle usposobiony
 • nudny
 • spokojny
 • ostrożny
 • pogodny
 • pewny siebie (zarozumiały)
 • współczujący
 • stateczny
 • zarozumiały
 • pewny siebie
 • ufny
 • opanowany
 • tchórzliwy
 • krytyczny
 • ciekawy
 • zdeterminowany
 • nieuczciwy
 • narzucający się
 • praktyczny realista
 • marzycielski
 • dynamiczny
 • gorliwy/chętny
 • niefrasobliwy
 • emocjonalny
 • energetyczny
 • entuzjastyczny
 • zrównoważony
 • wierny
 • szukający dziury w całym
 • nieustraszony
 • giętki (łatwo przystosowujący się )
 • zapominalski
 • oficjalny
 • przyjazny
 • szczodry/hojny
 • dobroduszny
 • łagodny
 • chciwy
 • trudno mu dogodzić
 • odporny/twardy
 • porywczy
 • spięty
 • uczciwy
 • obdarzony wyobraźnią
 • niecierpliwy
 • wybuchowy
 • niepraktyczny
 • bezczelny
 • wrodzony
 • niezdecydowany
 • obojętny
 • dziedziczny
 • wścibski
 • nieczuły
 • nieszczery
 • zazdrosny
 • leniwy
 • lojalny
 • podły
 • skromny
 • zmiennego usposobienia
 • nerwowy/niespokojny
 • wiecznie niezadowolony
 • miły
 • ciekawski
 • spostrzegawczy
 • wylewny
 • nieprzeciętny
 • niepohamowany
 • przeczulony
 • namiętny
 • cierpliwy
 • protekcjonalny
 • wytrwały
 • uporczywy
 • flegmatyczny
 • uparty (głupio)
 • przyjemny
 • podatny (na wpływy)
 • zaborczy
 • praktyczny
 • pryncypialny
 • dumny
 • szybki
 • zapalczywy
 • brawurowy
 • pochopny
 • realistyczny
 • solidny
 • pełen rezerwy
 • rezolutny
 • prawy/szlachetny
 • romantyczny
 • nieuprzejmy
 • roztrzepany/postrzelony
 • nieśmiały/zażenowany
 • samolubny
 • bezinteresowny
 • czuły
 • sentymentalny
 • poważny
 • popędIiwy/krewki
 • nieśmiały
 • cichy
 • niedbały
 • powolny
 • wtykający nos w czyjeś sprawy
 • towarzyski
 • złośliwy
 • z rezerwą/sztywny
 • sztywny/formalny
 • uderzający
 • zdecydowany
 • o silnej woli
 • uparty
 • podejrzliwy
 • gadatliwy
 • gruboskórny
 • niewrażliwy
 • wrażliwy
 • porządny
 • tolerancyjny
 • przewrażliwiony
 • prawdomówny
 • nie narzekający
 • nieczuły
 • nieprzyjemny
 • niesolidny
 • nietowarzyski
 • nieporządny
 • mściwy
 • serdeczny
 • życzliwy
 • przezorny
 • .
 • powrót do początku
 • uderzyło mu do głowy
 • nie skalać się pracą
 • szukać nieszczęścia
 • godzić się z przegraną
 • być zawsze w biegu
 • być ślepym na czyjeś uczucia
 • mieć stałe nawyki
 • być przepełnionym dumą
 • wpaść w złość
 • złamać obietnicę
 • budować zamki na lodzie
 • rozważać ryzyko
 • narzekać
 • śnić na jawie
 • czepiać się
 • wpadać we wściekłość
 • unosić się (np. gniewem)
 • wpadać w ekscytację
 • gderać
 • mieć dużo wyobraźni
 • mieć dobrą opinię
 • mieć dużo silnej woli
 • mieć przewrócone w głowie
 • nie mieć wyobraźni
 • nie mieć silnej woli
 • ignorować konsekwencje
 • zachować spokój
 • panować nad sobą
 • dotrzymywać obietnic
 • trzymać coś w tajemnicy
 • sprawić komuś zawód
 • stracić panowanie nad sobą
 • lekceważyć coś
 • wywiązywać się z obowiązków
 • rozczulać się nad sobą
 • wtrącać się w czyjeś sprawy
 • zadzierać nosa
 • wytrzymywać (z kimś/czymś)
 • być cechą dziedziczną
 • być cechą rodzinną
 • okazywać uczucia
 • okazywać oznaki emocji
 • mówić otwarcie
 • dziedziczyć po kimś
 • unikać ryzyka
 • zagadać kogoś na śmierć
 • powrót do początku