Ćwiczenie na przedimki angielskie

Ćwiczenie Wybierz właściwe articles, aby uzpełnić następujące zdania w języku angielskim. Jeżeli nie jest konieczne używanie żadnego przedimka, wówczas wybierz -. Potrzebujesz pomocy? The articles
For the job you need experience with computers.
I always find conversation difficult in a foreign language.
I couldn’t hear her because of noise of the train.
I saw beautiful dress here yesterday.
I was trying to listen to conversation the table next to me.
I’m afraid I didn’t enjoy experience at all.
It was very embarrassing conversation.
My first trip abroad was wonderful experience.
She has a good sense of dress.
She heard strange noise behind the curtain.
dress like was a bit too big for me.
What kind of noise are you talking about?