Angielskie przyimki czasu ćwiczenie

Wybierz właściwe przyimki czasu występujące w języku angielskim.
I sometimes listen CDs.
I often go shopping Saturday.
I always read the newspaper the morning.
I usually listen the radio the car.
I sometimes visit friends the evening.
He often plays football the weekend.
I usually listen the radio the morning.
She always does nothing Sunday.
I often listen the radio night.
Do you ever go swimming the sea?