Angielskie słówka tłumaczone na polski

Explanations: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • POLISH
 • dane osobiste pracownika
 • data urodzenia
 • kierunek studiów
 • pytania osobiste
 • nagła sytuacja
 • wliczając w to bibliotekę
 • numer telefonu komórkowego
 • inżynier I prawnik
 • użyteczny język
 • kelner I kelnerka
 • rachunek bieżący
 • badanie rynku
 • popraw swoje pisanie
 • winda
 • koperta
 • wiek
 • Pan
 • Pani (mężatka)
 • Pani (stan cywilny nie jest znany)
 • Panna
 • miasto (małe)
 • miasto (duże)
 • kod pocztowy
 • wielka litera
 • kierowca autobusu
 • mam rezerwację
 • Jak to sie pisze?
 • Czy możesz tutaj podpisać?
 • Jaki jest twój zawód?
 • Ile masz lat?
 • Jaka jest twoja narodowość
 • Skąd jesteś?
 • Jaki jest twój adres?
 • Czy jest ona zamężna?
 • ENGLISH
 • employee personal data
 • date of birth
 • course of study
 • personal questions
 • an emergency
 • including the library
 • a mobile number
 • engineer and lawyer
 • useful language
 • waiter and waitress
 • current account
 • market research
 • improve your writing
 • a lift
 • an envelope
 • age
 • Mr
 • Mrs
 • Ms
 • Miss
 • a town
 • a city
 • a postcode
 • a capital letter
 • a bus driver
 • I’ve got a reservation
 • How do you spell that?
 • Can you sign here?
 • What’s your occupation?
 • How old are you?
 • What nationality are you?
 • Where are you from?
 • What’s your address?
 • Is she married?