Pisownia angielskich wyrazów w zdaniach

Wpisz brakujące wyrazy aby uzupełnić podane niżej zdania w języku angielskim.
Do you in London?
Do you and your sister go a lot?
Do you green tea?
Do you and your brother in a flat?
Do Tom and Betty German?
Do you eat a lot chocolate?
Do all the students law?
Do you with your parents?
Do you work hours?
Do you drink mineral ?