Meeting 27

Explanations: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • POLISH
 • utrzymywanie kontaktu
 • sposoby komunikowania się
 • jakie wyrażenia kojarzysz z …
 • robić zdjęcie
 • dzwonić / telefonować
 • napisać notatkę
 • wysłać list
 • otrzymać maila
 • iść do Internetu
 • dostać SMS-a
 • zostawić wiadomość
 • zadzwonić do kogoś
 • pilnie się z kimś skontaktować
 • najtańszy sposób
 • szybko znaleźć informacje
 • komunikować się nawzajem
 • członek rodziny
 • jeżeli jesteś znudzony
 • być właścicielem komputera
 • napisałem jak dotąd 5 maili dzisiaj
 • pomoc w nagłych wypadkach
 • zgubić swoją komórkę
 • zapomnieć wysłać list
 • mieć wirusa w komputerze
 • zwracać uwagę na …
 • w górnym prawym rogu
 • na górze ekranu
 • wykręcić / wybrać numer
 • przycisnąć przycisk ON
 • zważyć paczkę
 • otworzyć skrzynkę mailową (odbiorczą)
 • wygrać rzutami karnymi
 • wygrać konkurencję
 • strzelić trzy gole
 • seria rzutów karnych
 • ENGLISH
 • keeping in touch
 • ways of communicating
 • which phrases do you associate with …
 • to take a photo
 • to make a phone call
 • to write a note
 • to post a letter
 • to receive an e-mail
 • to go on the Internet
 • to get a text message
 • to leave a message
 • to call someone
 • to contact someone urgently
 • the cheapest way
 • to find information quickly
 • to communicate with each other
 • a member of your family
 • if you are bored
 • to own a computer
 • I’ve written 5 emails so far today
 • the emergency service
 • to lose your mobile
 • to forget to post a letter
 • to have a virus on your computer
 • to pay attention to
 • in the top right hand corner
 • at the top of the screen
 • to dial a number
 • to press the ON button
 • to weigh your parcel
 • to open the in-box
 • to win on penalties
 • to win the competition
 • to score three goals
 • a penalty competition