Translate from Polish into English

Explanations: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • POLISH
 • widocznie ona była w łóżku
 • wyjechałem w interesach
 • czy mógłbyś wpaść / zajść
 • jestem trochę zmartwiony
 • poczta głosowa nie była włączona
 • świętuję
 • jesteśmy bezpieczni
 • samolot wylądował
 • dziesięciogodzinne opóźnienie
 • on odebrał nas ze stacji
 • dobrze się bawiliśmy
 • uważaj na siebie
 • mów po sygnale
 • on jest na emeryturze
 • on przeprowadził się do nowego domu
 • kojarzysz to z …
 • zrobić zdjęcie
 • otrzymać maila
 • zostawić wiadomość
 • zadzwonić do kogoś pilnie
 • komunikować się wzajemnie
 • członek rodziny
 • jeżeli jesteś znudzony
 • pogotowie drogowe
 • zwracać uwagę na …
 • w prawym górnym rogu
 • wybrać numer
 • zważyć paczkę
 • otworzyć skrzynkę poczty przychodzącej
 • wygrać rzutami karnymi
 • wygrać konkurencję
 • zdobyć trzy gole
 • rzuty karne
 • ENGLISH
 • apparently she was in bed
 • I’m away on business
 • Could you go round?
 • I’m a bit worried
 • a voice mail wasn’t on
 • I’m celebrating
 • we are safe
 • the plane landed
 • a ten-hour delay
 • he picked us up from the station
 • we enjoyed ourselves
 • take care
 • speak after the tone
 • he is retired
 • he moved to a new house
 • you associate it with …
 • to take a photo
 • to receive an e-mail
 • to leave a message
 • to call someone urgently
 • to communicate with each other
 • a member of your family
 • if you are bored
 • the emergency service
 • to pay attention to
 • in the top right hand corner
 • to dial a number
 • to weigh your parcel
 • to open the in-box
 • to win on penalties
 • to win the competition
 • to score three goals
 • a penalty competition