Translate from Polish into English

Explanations: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • POLISH
 • dzwonić do ludzi
 • zasadnicza/istotna część mojego życia
 • używam go dużo
 • to jest główny sposób
 • kiedy wychodzę
 • nienawidzę dzwonienia do ludzi
 • lubię długie rozmowy telefoniczne
 • pogawędka przez telefon
 • mój ulubiony sposób
 • boję się komputerów
 • dużo nowych dodatków/elementów
 • SMS
 • esemesowanie
 • podobieństwa i różnice
 • podsumuj swoje odpowiedzi
 • ona opiekuje się kotem
 • ona szuka kota
 • ona patrzy na kota
 • karmić kota
 • puszki z karmą dla kota
 • szafka
 • poczta
 • pocztówka
 • karta urodzinowa
 • skrzynka pocztowa
 • paczka
 • koperta
 • zaproszenie
 • znaczek
 • notatka
 • listonosz
 • wysyłać list
 • Co sądzisz o telefonie?
 • Co sądzisz?
 • Nie mógłbym żyć bez tego!
 • Nie zwracam żadnej uwagi.
 • ENGLISH
 • to call people
 • an essential part of my life
 • I use it a lot
 • It’s the main way
 • when I’m out
 • I hate calling people
 • I enjoy long phone calls
 • a phone chat
 • my favourite way
 • I’m frightened of computers
 • a lot of new features
 • a text message
 • texting
 • similarities and differences
 • summarise your answers
 • she is looking after the cat
 • she is looking for the cat
 • she is looking at the cat
 • to feed the cat
 • tins of cat food
 • the cupboard
 • the post
 • a postcard
 • a birthday card
 • a post box
 • a parcel
 • an envelope
 • an invitation
 • a stamp
 • a note
 • a postman
 • to post a letter
 • How do you feel about the phone?
 • How do you feel?
 • I couldn’t live without it!
 • I don’t pay any attention.