Angielski Dopełniacz Saksoński


Angielski dopełniacz saksoński w liczbie pojedynczej tworzymy dodając -'s, natomiast w liczbie mnogiej dodajemy sam apostrof ('), jeżeli końcówką liczby mnogiej jest -s.