Czasowniki nieregularne angielski lista

Ćwiczenie

Wpisz brakujące formy czasowników nieregularnych w języku angielskim.

Potrzebujesz pomocy?

Czasowniki
Infinitive Past simple Past participle Znaczenie
1. lose tracić, stracić
2. made robić
3. meant znaczyć, oznaczać
4. meet spotykać
5. paid płacić
6. put kłaść, położyć
7. read czytać
8. ride jechać, pojechać
9. ring dzwonić, zadzwonić
10. rise podnosić się, podnieść
11. ran biegać
12. say mówić, powiedzieć
13. see widzieć, zobaczyć
14. seek szukać, poszukać
15. sold sprzedawać
16. sent wysyłać, wysłać
17. set umieszczać, kłaść,
18. shake potrząsać, potrząsnąć
19. shave golić, heblować
20. shine świecić, zaświecić