Czasowniki z przyimkami w języku angielskim

Gramatyczne objaśnienia W języku angielskim występuje grupa czasowników, które występują razem z przyimkami. Do tej grupy należą następujące czasowniki. Ćwiczenia Czasowniki

Czasownik Rzeczownik Znaczenie czasownika
advise against doing sth advice against odradzać zrobienie czegoś
agree about sth agreement about zgadzać się co do czegoś
agree to a proposal agreement to zgodzić się na propozycję
agree with sb agreement with zgodzić się z kimś
aim at/for a target aim at/for zmierzać do celu
apologize to sb for sth apology to sb przepraszać kogoś za coś
apply to sb for sth application to ubiegać się u kogoś o coś
approve of sb/sth approval of aprobować kogoś/coś
arrive at/in arrival at/in przyjechać do
ask for sb/sth prosić o
become of sb co słychać u kogoś
begin with sth/by doing rozpocząć
believe in sb/sth belief in sb/sth wierzyć w kogoś / coś
belong to sb/sth należeć do
borrow from sb pożyczyć od kogoś
choose between choice between wybierać pomiędzy
confess to sb/sth confession to przyznać się do
deal with a problem zajmować się
depend on sb/sth dependence on zależeć od
differ from sb/sth difference from/to różnić się od
dream about/of (doing) sth dream of marzyć o
emerge from a place emergence from wychodzić z
fail in an exam failure in nie zdać egzaminu
guess at the truth guess at próbować odgadnąć prawdę
identify with sb identification with utożsamiać się z
insist on (doing) sth insistence on nalegać na
knock at the door knock at the door pukać do drzwi
know of/about knowledge of wiedzieć o
laugh at/about sb/sth laughter at sth śmiać się z
listen to sb/sth słuchać kogoś/czegoś
look after sb/sth opiekować się
look at sb/sth patrzeć na
look for sb/sth szukać
meet with sb (AmE) meeting with spotkać się z
object to sb/sth objection to sprzeciwiać się czemuś
pay for sb/sth pay(ment) for płacić za
quarrel with sb/about sth quarrel with/about kłócić się z kimś o coś
read about sth czytać o czymś
reason with sb przekonywać kogoś
refer to sb/sth reference to odnosię się do
rely on sb/sth reliance on zależeć od
reply to sb/sth reply to sb odpowiadać komuś
report on sth to sb report on składać sprawozdanie z czegoś komuś
resign from a job resignation from zrezygnować z pracy
retire from one's job retirement from odejść z pracy
search for sb/sth search for szukać czegoś
succeed in (doing) sth success in (doing) odnieść sukces
suffer from an illness cierpieć z powodu choroby
talk to sb about sth talk to sb about sth rozmawiać z kimś o czymś
trade with sb/in sth trade in sth handlować z kimś czymś
trust in sb/sth trust in sb/sth ufać komuś
vote for/against sb/sth vote for/against głosować za / przeciw
wait for sb/sth wait for czekać na kogoś
wish for wish for chcieć, pragnąć, życzyć sobie
write to sb/about sth pisać do kogoś o czymś