Angielskie przyimki to towards from ćwiczenie

Ćwiczenie Wybierz właściwe przyimki w języku angielskim to, towards lub from, aby uzupełnić następujące zdania poniżej. Potrzebujesz pomocy? Przyimki