Present Perfect charakterystyczne wyrazy

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Present Perfect
Zastosowanie czasu Present Perfect
Pytania w czasie Present Pefect
Przeczenia w czasie Present Perfect
Strona bierna w czasie Present Perfect
Charakterystyczne wyrazy w Present Perfect
Ćwiczenia Present Perfect Simple

Czas Present Perfect często stosujemy w połączeniu z wyrazami wymienionymi poniżej.

przysłówki określające czas
do chwili obecnej
before (now), it's the first time ..., so far, so far this morning, up till now, up to the present, ever, not ... ever, never
wyrazy dla nie odległych w czasie czynności just, recently, already, yet, still
inne wyrazy since, for