Present Perfect przeczenia

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Present Perfect
Zastosowanie czasu Present Perfect
Pytania w czasie Present Pefect
Przeczenia w czasie Present Perfect
Strona bierna w czasie Present Perfect
Charakterystyczne wyrazy w Present Perfect
Ćwiczenia Present Perfect Simple

Zanim przejdziemy do omówienia tworzenia przeczeń w czasie Present Perfect Simple, spójrzmy na następujące zdania poniżej.

I have not written a letter.

Jak widzimy na przykładzie zdania powyżej, przeczenia w omawianym czasie tworzymy poprzez dodanie słówka not bezpośrednio po have lub has (w przypadku gdy mamy do czenienia z trzecią osobą liczby pojedynczej). W tabelce poniżej można zobaczyć tworzenie przeczeń w Present Perfect dla wszystkich osób.

Liczba pojedyncza
I haven't arrived
finished
started
shut
He / She / It hasn't
Liczba mnoga
We / You / They haven't gone
eaten
slept
watched

W pokazanych przykładach użyto skróconych form przeczących tj. haven't dla have not i hasn't dla has not.