Wymowa liczby mnogiej rzeczowników w angielskim

Tworząc liczbę mnogą rzeczowników należy pamiętać o prawidłowej wymowie.

Regularna pisownia wymowa liczba pojedyńcza liczba mnoga
gdy rzeczownik kończy się na samogłoskę lub spółgłoskę dźwięczną z wajątkiem
/z/ i / dz /
/ z / bed beds
stove stoves
dog dogs
room rooms
gdy rzeczownik kończy się na spółgłoskę bezdźwięczną z wyjątkiem:
/s/, /f/ /tf/
/ s / clock clocks
cat cats
roof roofs
month months
gdy rzeczownik kończy się na spółgłoskę
/z/, /s/, /f/, /dz/ lub /tf/
lub gdy rzeczownik w liczbie pojedyńczej kończy się na
s, ss, sh, ch, z
/ iz / gas gases
glass glasses
nose noses
brush brushes
watch watches
judge judges
box boxes
spółgłoska + -y przechodzi w ies country countries
baby babies
fly flies
lady ladies
samogłoska + y dodaje -s -ay day days
-ey key keys
-oy boy boys
-uy guy guys
nazwy własne   Fry the Frys
  Kennedy the Kennedys
rzeczowniki zakończone na -f / -fe -ves loaf loaves
wife wives
wolf wolves
half halves
niektóre rzeczowniki mają podwójne form -s lub -ves hoof hoofs / hooves
scarf scarfs / scarves
wharf wharfs / wharves
rzeczowniki, które zmieniają samogłoski   foot feet
  louse lice
  mouse mice
  woman women
  goose geese
  man men
  tooth teeth