Zwroty po angielsku ćwiczenie

Dopasuj podane wyrazy aby utworzyć prawidłowe wyrażenia w języku angielskim.
police
a crowded
people waiting
to drive
to ride
an underground
the city
the railway
means of
to complete