Wyrażenia w języku angielskim

Wybierz właściwe wyrazy aby utworzyć prawidłowe wyrażenia w języku angielskim.