Liczby w matematyce po angielsku


Tabelka poniżej pokazuje w jaki sposób należy czytać liczby, które są stosowane w matematyce w języku angielskim.

Piszemy Wymawiamy
2 + 2 = 4 2 and/plus 2 equal/eguals 4
2 and 2 is/are four
2 and 2 make/makes
9 - 3 = 6 9 minus 3 equals 6
9 take away 3 equals 6
3 from 9 equals/is/makes 6
9 x 3 = 27 9 multiplied by 3 equals 27
9 times 3 is 27
Three nines (lub nine threes) are 27
9 / 3 = 3 9 divided by (lub over) 3 equals 3
3 into nine is/goes 3
3% three per cent
3 1/2% three and a half per cent
3% three per cent
3.5% three point five per cent
1/4 a / one quarter
2 1/4 two and a quarter
1/2 a / one half
2 1/2 two and a half
3/4 three quarters
3 3/4 three and three quarters
45.987 forty five point nine eight seven