Zawody i osoby z nimi związane

Dopasuj zawody z odpowiednimi osobami z jakimi mają one do czynienia w swojej pracy.
musician
farmer
journalist
shop assistant
police officer
nurse
travel agent
actor
teacher
librarian