Present Continuous charakterystyczne zwroty

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Present Continuous
Zastosowanie czasu Present Continuous
Charakterystyczne zwroty w Present Continuous
Mowa zależna w Present Continuous
Strona bierna w Present Continuous
Ćwiczenia Present Continuous

Czas Present Progressive często stosujemy w połączeniu z wyrazami wymienionymi poniżej. Nie zawsze jest jednak konieczne używanie tych wyrazów, jeżeli jest wiadomo z sytuacji jakiego czasu należy użyć.

sytuacje teraz now, right now, at the moment, just
sytuacje tymczasowe these days
sytuacje w przyszłości next week, next month, tomorrow, next winter, tomorrow morning etc.
sytuacje, które
powstarzają się
always, constantly, continually, forever, perpetually, repeatedly
wyrazy sugerujące użycie
czasu Present Continuous
Look! Listen! Watch out!