Present Continuous strona bierna

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Present Continuous
Zastosowanie czasu Present Continuous
Charakterystyczne zwroty w Present Continuous
Mowa zależna w Present Continuous
Strona bierna w Present Continuous
Ćwiczenia Present Continuous

Budowę strony biernej w czasie Present Continous poznamy na przykładzie dwóch zdań. Pierwsze zdanie jest napisane w stronie czynnej, czyli Active Voice, natomiast drugie z nich zostało napisane w stronie biernej, czyli Passive Voice.

I am writing a letter now.
The letter is being written now.

Jak widzimy, zamieniając zdanie w formy czynnej na bierną, musimy pamiętać o określonych zmianach. Kolejna tabelka pokazuje z jakich części składa się zdanie w stronie biernej w czasie Present Continuous.

podmiot + am / is / are + being + past participle

Czas Present Continous nie jest czasem Prostym, czyli w swojej formie zawiera czasownik posiłkowy. W zależności od podmiotu jaki jest użyty czasownik posiłkowy przybiera określoną formę. Po czasowniku posiłkowym należy użyć being, a następnie past participle czyli w przypadku czasowników nieregularnych jest to trzecie forma czasownika, natomiast w przypadku czasowników regularnych jest to forma czasu przeszłego prostego. Tabelka poniżej pokazuje jak wygląda strona bierna dla liczby pojedynczej i mnogiej.

Liczba pojedyncza
The letter is being written.
Liczba mnoga
The letters are being written.

Jak widzimy jedynym wyrazem jaki ulega zmianie w tym przypadku jest czasownik posiłkowy. W przypadku liczby pojedynczej powinniśmy użyć formy is, ponieważ mamy do czynienia z trzecią osobą liczby pojedynczej. Natomiast w przypadku liczby mnogiej należy użyć formy are.

I am writing a letter.
(Ja) Piszę list.
The letter is being written.
List jest pisany.