Przedimki angielski ćwiczenie

Ćwiczenie Wybierz właściwe articles, aby uzpełnić następujące zdania w języku angielskim. Jeżeli nie jest konieczne używanie żadnego przedimka, wówczas wybierz - Potrzebujesz pomocy? The articles
Do you want to see Bob? He’s in garden.
I don’t see her often, only once or twice month.
I don’t use sugar when I’m cooking.
I like Peter, he has a lot of warmth.
I’m studying English and German.
I’s time for children to go to bed.
She’s good musician; she plays guitar beautifully.
The machine is made of copper and steel.
Tom’s not at office. I think he’s gone home.
Where’s dog? I want to go out for walk.