Should not have angielski - tłumaczenia - odpowiedzi

Ćwiczenie

Przetłumacz na język angielski wyrażenia zaznaczone w zdaniach. Wszystkie wyrażenia zawierają czasownik modalny should. Aby sprawdzić swoje odpowiedzi kliknij w pole zawierające zaznaczone wyrażenia.

Potrzebujesz pomocy?

Czasowniki
  • He should have got married = powinien był się ożenić a long time ago. He wouldn’t be a bore now.
  • You shouldn’t have accepted = nie powinieneś był przyjmować that offer if the salary is too low.
  • They should have known = powinni byli wiedzieć what to expect from a man like Jim.
  • A new hotel should be built = powinien być zbudowany in this town as soon as possible.
  • You should remind = powinieneś przypomnieć Peter to bring his camera tomorrow.
  • They should have insured = powinni byli ubezpieczyć their luggage.
  • All those old houses should be pulled down = powinny być rozebrane to make room for a new building.
  • She shouldn’t have lent = nie powinna była pożyczać money to someone she hardly knew.
  • He shouldn’t have allowed = nie powinien był pozwolić her to go out alone at this time of the night.
  • You should have been = powinieneś był być kinder to her. She liked you.