Should not have angielski - tłumaczenia

Ćwiczenie

Przetłumacz na język angielski wyrażenia zaznaczone w zdaniach. Wszystkie wyrażenia zawierają czasownik modalny should. Aby sprawdzić swoje odpowiedzi kliknij w pole zawierające zaznaczone wyrażenia.

Potrzebujesz pomocy?

Czasowniki
  • He powinien był się ożenić a long time ago. He wouldn’t be a bore now.
  • You nie powinieneś był przyjmować that offer if the salary is too low.
  • They powinni byli wiedzieć what to expect from a man like Jim.
  • A new hotel powinien być zbudowany in this town as soon as possible.
  • You powinieneś przypomnieć Peter to bring his camera tomorrow.
  • They powinni byli ubezpieczyć their luggage.
  • All those old houses powinny być rozebrane to make room for a new building.
  • She nie powinna była pożyczać money to someone she hardly knew.
  • He nie powinien był pozwolić her to go out alone at this time of the night.
  • You powinieneś był być kinder to her. She liked you.