Apteka

Tłumaczenia: Polski - Angielski Angielski - Polski
Ćwiczenia: Polski - Angielski Angielski - Polski
Polskie wyrazy Angielskie wyrazy
Rzeczowniki
antybiotyk antibiotic
apteka chemist's
apteka realizująca recepty dispensing chemist's
aptekarz chemist; druggist (US)
aptekarz realizujący recepty dispenser
bandaż bandage
dawka dose
dezynfekcja disinfection
drogeria (sklep apteczno/kosmetyczny) drugstore
farmaceuta pharmacist
instrukcja dawkowania dosage instruction
kapsułka capsule
krople do nosa nasal decongestant
krople do oczu eye drops
krople do uszu ear drops
lekarstwo medicine; drug
lekarstwo na coś cure for something
maść ointment
mikstura mixture
opatrunek dressing
pastylka lozenge
pierwsza pomoc first-aid
pigułka pill
pinceta tweezers
środek antyseptyczny antiseptic
plaster plaster
proszek powder
recepta prescription
syrop syrup
środek na coś remedy for something
środek ziołowy herbal remedy
tabletka tablet
temblak sling
termometr thermometer
wata cotton wool
witaminy vitamins
Czasowniki
bandażować to bandage
brać lekarstwo to take medicine
dezynfekować to disinfect
mierzyć temperaturę to measure temperature
oczyścić (np. ranę) to clean a wound
opatrzeć (ranę) to dress a wound
płukać gardło to gargle
połykać to swallow
posmarować to apply
rozpuścić w wodzie to dissolve in water
ssać to suck
udzielić pierwszej pomocy to give first aid
wcierać maść to rub ointment on
założyć bandaż to put a bandage on
założyć opatrunek to put a dressing on
założyć plaster to put a plaster on
zrealizować receptę to fill in a prescription
Potoczne wyrażenia
brać 2 tabletki 2 razy dziennie take 2 pills twice a day
nocny dyżur night duty
oznaczenie "na receptę" Rx (US)
popić lekarstwo to wash the medicine down
sprawdzić datę ważności (leku) to check the expiry date
trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci to keep out of children's reach
tylko na receptę prescription only