Słownictwo: wyjaśnienia

Tłumaczenia z angielskiego na polski

Polskie wyrazy Angielskie wyrazy
a beach plaża
a bus stop przystanek autobusowy
a cafe kawiarnia
a city, a town miasto
a home town miasto rodzinne
a lake jezioro
a lot of dużo
a nice place miłe/ładne miejsce
a river rzeka
a sea morze
a summary podsumowanie
a taxi driver taksówkarz
a tourist turysta
a train pociąg
a university uniwersytet
an old market square stary plac targowy
beautiful piękne
big shops duże sklepy
busy zajęty, ruchliwy, zapracowany
everywhere wszędzie
famous sławny
fantastic fantastyczny
from all over the world z całego świata
interesting interesujący
large duży
look at popatrz na
mountains góry
near blisko
places miejsca
population populacja
quickly szybko
quiet cichy, spokojny
small mały
think of pomyśl o
to check sprawdzić
to describe opisywać