Słownictwo - przetłumacz na język angielski

Explanations: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • POLISH
 • przewodnik turystyczny
 • nauczyciel
 • pielęgniarka / pielęgniarz
 • ekspedientka w sklepie
 • kelner
 • kelnerka
 • prawnik
 • policjant
 • policjantka
 • bankier
 • pracownik fabryki
 • kierowca taksówki
 • kierownik
 • pracuję w biurze
 • mieszkam w Polsce
 • oglądam TVN
 • kończą pracę
 • studiuję historię
 • czytam czasopisma
 • piszę emaile
 • angielski jest ważny
 • mieć coś wspólnego
 • język (np. angielski)
 • ci ludzie
 • pięciogwiazdkowy hotel
 • fabryka artykułów elektronicznych
 • oni mówią po angielsku
 • w pracy
 • wspólny język
 • międzynarodowa firma
 • firma informatyczna
 • każdego dnia
 • on ma spotkania
 • on rozmawia przez telefon
 • biuro
 • inne kraje
 • na całym świecie
 • my potrzebujemy wspólnego języka
 • komunikować się
 • prawie każdy
 • ENGLISH
 • a tourist guide
 • a teacher
 • a nurse
 • a shop assistant
 • a waiter
 • a waitress
 • a lawyer
 • a policeman
 • a policewoman
 • a banker
 • a factory worker
 • a taxi driver
 • a manager
 • I work in an office
 • I live in Poland
 • I watch TVN
 • I finish work
 • I study history
 • I read magazines
 • I write emails
 • English is important
 • to have something in common
 • a language
 • these people
 • a five-star hotel
 • an electronics factory
 • they speak English
 • at work
 • the common language
 • a multinational company
 • an IT company
 • every day
 • he has meetings
 • he speaks on the phone
 • an office
 • other countries
 • all over the world
 • we need a common language
 • to communicate
 • nearly everybody