Słownik angielskich synonimów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Wyraz Synonim Znaczenie
backbone spine kręgosłup
backside behind z tyłu
bad evil zły
ballot poll głosowanie
beat (verb) to defeat pobić, pokonywać
becoming fitting pasujący
beg implore błagać
begin (verb) commence rozpoczynać
behave (verb) to act zachowywać się
behaviour conduct zachowanie
believable plausible wiarygodny
belly stomach brzuch
bendy flexible elastyczny
beneficial favourable korzystny
bid tender oferta
big large duży
bizarre weird dziwny
blamed accused oskarżony
blameless innocent niewinny
blank empty pusty
bloodbath massacre masakra
brave courageous, daring odważny
bright shinning świecący
broad wide szeroki
busy (telephone) engaged zajęty
buy purchase kupować