Zero po angielsku


W języku angielskim 0 jest wymawiane w różny sposób w zależności od tego w jakim kontekście jest ono użyte. Tabelka poniżej przedstawia sposoby w jakie należy wymawiać 0 w zależności od sytuacji.

Piszemy Mówimy
numery telefonów: 0 = oh
numer: 679 0844
number: six seven nine oh eight double four
numery rejestracyjne samochód: 0 = oh
H601BNA
H six oh one B N A
lata: 0 = oh
rok 1908
nineteen oh eight
w przypadku zer w systemie 24 godzinym
godzina: 0903
nine oh three hours
temperatura: 0 = zero
-20 stopni
twenty degrees below zero
ułamki dziesiętne: 0 = nought lub nie jest wymawiane wcale
0.75
point seven five lub
nought seven five
mecze piłkarskie 0 = nil
Manchester : Leeds 3:0
Manchester : Leeds three to nil
w tenisie i squashu: 0 = love
15:0
fifteen love