Angielski przymiotniki z rzeczownikami


Przymiotniki nigdy nie zmieniają swojej podstawowej formy w zależności od tego, czy mamy do czynienia z rodzajem męskim czy żeńskim rzeczownika przed którym występują, oraz bez względu na to czy rzeczownik jest w liczbie mnogiej czy pojedynczej.

He’s an intelligent man.
On jest inteligentnym mężczyzną.
She’s an intelligent woman.
Ona jest inteligentną kobietą.
They are intelligent students.
Oni są inteligentnymi studentami.

Jeżeli chcemy wzmocnić znaczenie przymiotnika, możemy użyć wyrazu very lub really.

They are very / really intelligent students. Oni są bardzo / naprawdę inteligentnymi studentami.

Pozycja przymiotników

Przed rzeczownikami:

She’s a beautiful woman.
Ona jest piękną kobietą.

Po takich czasownikach jak: to be, to seem, to look, to taste:

The girl is intelligent.
Dziewczyna jest inteligentna.
She seems tired.
Ona wydaje się zmęczona.
You look happy.
Wyglądasz na szczęśliwego.
This meat tastes strange.
To mięso dziwnie smakuje.

Po rzeczowniku w określonych wyrażeniach:

The Princess Royal -
The President elect -
a court martial -

Po rzeczownikach:

Here is a list of the people present.
Oto lista osób, które są obecne.
I want to see the people concerned.
Chcę zobaczyć osoby, których to dotyczy.

W zależności od pozycji jaką zajmują przymiotniki może zmienić się ich znaczenie.

a long involved answer - zawiła odpowiedź
a concerned father - zatroskany, zaniepokojony
the present situation - obecna sytuacja