Angielski przysłówki ćwiczenia

Ćwiczenie Wstaw wyrazy we właściwej kolejności aby uzupełnić zdania w języku angielskim. Pamiętaj o właściwej pozycji przysłówków częstotliwości w języku angielskim. Potrzebujesz pomocy? Przysłówki
1. Did enjoy the party? BOTH / YOU
2. I write some letters. ALSO / MUST
3. Have you arrested? EVER / BEEN
4. I don’t work on Saturdays. USUALLY / HAVE TO
5. Does Bob when he’s in the shower? ALWAYS / SING
6. We going away tomorrow. All / ARE
7. No offence. I joking. ONLY / WAS
8. Tom angry. HARDLY EVER / GETS
9. I the money I lost. SOON / FOUND
10. I a bath in the morning. USUALLY / HAVE