Czasowniki ćwiczenia

Poziom Pre-intermediate

Dopasuj formy

Poziom Intermediate

Wpisz właściwe formy

Wielokrotny wybór

Krzyżówka

Tłumaczenia

Poziom Advanced

Wpisz formy czasowników