Angielski przysłówki częstotliwości ćwiczenia 6

Uszereguj podane wyrazy w języku angielskim tak aby utworzyć poprawne zdania. Pamiętaj o właściwej pozycji przysłówków częstotliwości w języku angielskim
Twoja wyszukiwarka