Angielski pytania what who ćwiczenia

Ćwiczenie Wybierz właściwe zaimki osobowe lub przymiotniki dzierżawcze w nawiasach aby uzupełnić następujące zdania w języku angielskim. Potrzebujesz pomocy? Zaimki