Focus English Online English version

Skróty w Business English

Skrót Pełna forma Znaczenie
a/c account konto, rachunek, sprawozdanie
acct account konto bankowe
Advt. advertisement reklama
ASAP as soon as possible tak szybko jak to tylko możliwe
attn. (for the) attention (of) do wiadomości
B2B business-to-business międzyfirmowy
B2C business-to-customer biznes - klient
B2E business-to-employee, business-to-employer biznes - pracownik, pracodawca
B/E bill of exchange weksel, rymesa, trata
B/L bill of lading konosament; list przewozowy (dokument wystawiany właścicielowi towaru przewożonego statkiem, przez armatora)
cc carbon copy kopia; kalka, duplikat, kopia przez kalkę
cf. compare porównaj, por.
cfr. cost and freight koszt i przysyłka
cif cost, insurance, freight koszt, ubezpieczenie i fracht
cip carriage and insurance paid to przewoźne i ubezpieczenie opłacone do ...
C/N credit note nota kredytowa
c/o care of na adres
cod cash on delivery US płatne gotówką przy odbiorze
Corp. Corporation korporacja
cpt carriage paid to przewoźne opłacone do ...
cwo cash with order płatność gotówką przy zamówieniu
D/A documents against acceptance dokumenty w zamian za zapłatę
ddp Delivered duty paid Dostarczone, cło opłacone
ddu Delivered Duty Unpaid Dostarczone, cło nieopłacone
des delivered ex ship (...named port) Dostarczone statek
DN debit note nota debetowa
D/P documents against payment dokumenty w zamian za zapłatę
enc(s) enclosure(s) w załączeniu, załącznik
EXW ex works (from a named place) z zakładu (pojęcie oznaczające, że sprzedający nie ponosi kosztów transportu, ponosi je kupujący)
fob free on board (to a named port of shipment) dostarczone na statek (w oznaczonym porcie załadunku)
for free on rail (określenie oznaczające, że cena towaru obejmuje jedynie dostarczenie do przewoźnika dokonującego transportu koleją)
Inc Incorporated (US) SA, S.A.
LTD. limited spółka z o.o.; spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
L/C letter of credit akredytywa; akredytywa dokumentowa
p&p postage and packing koszt przesyłki i opakowania
p.p. per procurationem z upoważnienia, z up.; w zastępstwie, wz.
pto please turn over spójrz na odwrotną stronę
re with reference to, regarding o; dotyczący
RRP recommended retail price sugerowana cena detaliczna
SAE stamped addresses envelope zaadresowana koperta ze znaczkiem (formuła często spotykana w ogłoszeniach o pracy)
VAT Value Added Tax podatek od wartości dodanej; VAT
ZIP (code) Zone Improvement Plan (US) kod pocztowy